Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2015

mary-roe
20:46
jeśli masz w życiu choć jeden adres pod który zawsze możesz pójść i być pewien, że zostaniesz przyjęty. Jeśli znasz choć jeden numer telefonu pod którym zawsze się ktoś odezwie, bez względu na porę, bez względu na wszystko; to znaczy że jesteś naprawdę szczęśliwym człowiekiem.
Reposted fromniewinna niewinna viajustmess justmess
mary-roe
20:45
6872 f44e
J. A.
Reposted frombrokenhabit94 brokenhabit94 viajustmess justmess
mary-roe
20:38
20:37
0057 e4d0 500
Reposted fromtwice twice viamyzone myzone
20:32
9576 deae 500
Reposted fromerial erial viaBalsamistka Balsamistka
mary-roe
20:26

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viamoncheri moncheri
mary-roe
20:25
Solitude | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viamcawesome mcawesome
mary-roe
20:18
Ogólnie rzecz biorąc, to ja jestem raczej na "nie". Niezorganizowana, niezdecydowana, nieostrożna, niedbała, nieufna, może troszkę niemądra i niepoważna. Widzisz, ja naprawdę potrzebuję Twojego "tak".
— 03:06/05/15
Reposted fromzlesypiam zlesypiam viaucieknijmi ucieknijmi
mary-roe
19:40
9990 f236
Reposted frompeper peper viamyzone myzone
mary-roe
19:39

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
mary-roe
19:37
6385 160a
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyzone myzone
19:35
2841 c798 500

unitedbyblue:

this with a side of whiskey, please. taken in yosemite by @joelbear #bluemovement

Reposted fromwestwood westwood viamyzone myzone
mary-roe
19:34
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
mary-roe
19:33
19:32
4140 9e26 500
Reposted fromkasjencja kasjencja viajustmess justmess
mary-roe
19:32
   
Reposted fromdreamadream dreamadream viaflyleaf flyleaf

May 04 2015

mary-roe
15:04
1163 ca9a
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial viaAgape0289 Agape0289
15:04
2813 1d75 500
Reposted fromtwice twice viamyzone myzone
14:54
9660 6b62
Reposted fromsunlight sunlight viaPolinda Polinda
mary-roe
14:53
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl